Zapytanie ofertowe nr 59/2020 na dostawę 2 sztuk aparatu do transferu białek do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk