Zapytanie ofertowe nr 67/2020 na dostawę Wyciągarki do mikropipet szklanych do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk