Zapytanie ofertowe nr 71/2020 na dostawę Bloku grzewczego z wytrząsaniem do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk