Zapytanie ofertowe nr 79/2020 na dostawę odczynnika BLZ945 - 2400 mg ( nr kat. HY-12768, producent MedChemExpress) do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk