Zapytanie ofertowe nr 82/2020 na usługę przeprowadzenia szkolenia online w zakresie wdrażania i realizowania wytycznych w ramach istniejącej instrukcji kancelaryjnej w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk