Zapytanie ofertowe nr 88/2020 na dostawę mikroskopu fluorescencyjnego z komputerem stacjonarnym i montiorem do zastosowań profesjonalnych oraz szlifierką kapilar i wyciągarką do kapilar do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN