Zapytanie ofertowe nr 99/2020 na dostawę Mikroskopu fluorescencyjnego do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk