Dział Finansowo-Księgowy

Kierownik: Hanna MICHALSKA

Zespół: Małgorzata Chmiel, Dorota Chylińska-Krzemińska, Dorota Krakowska, Iwona Marchewka, Krystyna Piechowska, Anna Rasztęborska, Teresa Skórzyńska, Sylwia Szulc, Renata Szymańczak, Justyna Tutaj-Śledziewska