Dział Współpracy Międzynarodowej i Zarządzania Projektami

Kierownik: Anna SADLIK-PASKALEC

Zespół: Joanna KALKA-KRAKOWSKA, Joanna PIASECKA, Marta RUCIŃSKA, Urszula RYBAK, Anna SADLIK-PASKALEC

 

Zadania Biura Współpracy Międzynarodowej i Zarządzania Projektami koncentrują się na:

  • przygotowywaniu i opracowywaniu strategicznych dla Instytutu programów badawczych i inwestycyjnych, w szczególności w ramach programów strukturalnych UE oraz reprezentowanie Instytutu w konsorcjach naukowych i naukowo-przemysłowych realizujących takie programy;
  • wspomaganiu naukowców w przygotowywaniu wniosków o uzyskanie dofinansowania projektów oraz zapewnienie kompleksowego monitorowania finansowego i administracyjnego realizowanych w Instytucie projektów;
  • aktywnym informowaniu naukowców o możliwościach uzyskania stypendiów oraz finansowania badań naukowych w ramach programów Unii Europejskiej i innych programów międzynarodowych;
  • przygotowywaniu raportów ze współpracy międzynarodowej Instytutu, jak również sporządzaniu sprawozdań z realizacji poszczególnych projektów, w które zaangażowani są pracownicy Instytutu;
  • ułatwianiu wszystkich formalnych i organizacyjnych aspektów współpracy międzynarodowej, włączając w to programy wymiany międzynarodowej; organizacyjne, prawne i finansowe aspekty pobytu w Instytucie gości z zagranicy jak również podróży pracowników Instytutu za granicę.