Obrona rozprawy doktorskiej - mgr Michaliny Marii Kosiorek

31 maja (czwartek) o godzinie 11:00 w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Warszawa ul. Pasteura 3 (sala konferencyjna na II piętrze) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk biologicznych mgr Michaliny Marii Kosiorek p.t.: „Udział izoform Ca2+-ATPazy błony plazmatycznej w procesie wydzielania katecholamin przez komórki chromo-chłonne linii PC12”

Promotor: prof. dr hab. Sławomir Pikuła
Recenzenci: dr hab. Jacek Jaworski; dr hab. Elżbieta Rębas, prof. nadzw.