Popularyzacja nauki

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego od wielu lat uczestniczy w imprezach masowych popularyzujących naukę. Należą do nich: Festiwal Nauki i Piknik Naukowy Polskiego Radio oraz Centrum Nauki Kopernik. Obie imprezy oceniane są bardzo wysoko. Polska Fundacja Upowszechniania Nauki i Towarzystwo Popierania i Krzewienia Nauk przyznały w 1998 roku równorzędne Nagrody im. Profesora Hugona Steinhausa za wybitną działalność organizacyjną w zakresie upowszechniania nauki organizatorom “Pikniku Naukowego” oraz organizatorom Festiwalu Nauki.
Pracownicy Instytutu biorą także udział w warsztatach dla nauczycieli, organizowanych rezem z BioCentrum Edukacji Naukowej oraz w zajęciach dla stypendystów Funduszu na Rzecz Dzieci. Odbywają się również spotkania z indywidualnymi grupami uczniów, zainteresowanych działalnością wybranych zespołów badawczych.

dr hab. Anna Wasik, koordynator

Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik

Początki były skromne, a obecnie bierze w niej udział ponad 250 instytucji z ponad 20 krajów. Celem Pikniku jest upowszechnianie wiedzy o różnych dyscyplinach naukowych poprzez ciekawe eksperymenty i pokazy. Prezentowane są zarówno proste, jak i bardzo skomplikowane doświadczenia, a także najnowsze dokonania polskich uczonych. Impreza ta, podobnie jak Festiwal Nauki, trwa już 14 lat, przy czynnym udziale pracowników Instytutu Nenckiego. Hasło przewodnie Pikniku zmienia się każdego roku, a my przygotowujemy za każdym razem specjalną prezentację dostosowaną do aktualnego tematu. Impreza ta cieszy się ogromnym powodzenie, o czym świadczą dziesiątki tysięcy osób odwiedzających namioty.
Więcej informacji na stronie http://www.pikniknaukowy.pl