PRACOWNIA CYTOSZKIELETU I BIOLOGII RZĘSEK

Kierownik: Dorota Włoga

 

Stopnie naukowe
2013 – Habilitacja, Instytut IBD, PAN
1999 – Doktor Biologii, Uniwersytet Warszawski
1993 – Magister Biologii, Uniwersytet Warszawski

 

Kariera naukowa
2015 – obecnie – Kierownik Pracowni Cytoszkieletu i Biologii Rzęsek
2010 – 2015 – Adiunkt, IBD, PAN
2002 – 2009 – Postdok, Uniwersytet w Athens, Georgia, USA
2001 – 2002 – Adiunkt, Uniwersytet Warszawski
2000 – 2001 – Stypendysta Fundacji im. T. Kościuszki, Uniwersytet w Athens, GA, USA
1999 – 2000 – Asystent, Uniwersytet Warszawski

 

Wyróżnienia
2012  - Grant EMBO (EMBO Installation Grant)
2011 - Grant MC (Marie Curie International Reintegration Grant)
2000 - Stypendium Fundacji im. T. Kościuszki (Kosciuszko Foundation Postdoctoral Fellowship)

Zespół: Rafał Bazan (doktorant), Marta Bicka (doktorantka) Hanna Fabczak, Hanan Farahat (doktorantka), Ewa Joachimiak, Leszek Kuźnicki (Profesor emerytowany), Michał Niziołek (doktorant), Anna Osinka, Martyna Poprzeczko (doktorantka)

 

 

Profil badań

 

Rzęski, to zachowane w toku ewolucji, niewielkie wypustki o mikrotubularnym cytoszkielecie, występujące na powierzchni niemal wszystkich komórek ludzkiego ciała. Prowadzone przez zespół badania mają na celu identyfikację i funkcjonalną analizę nowych białek niezbędnych do powstania i prawidłowego działania ciałek podstawowych oraz tworzonych na ich podstawie rzęsek (zarówno rzęsek pierwotnych odpowiedzialnych za odbieranie bodźców i przekazywanie ich przez szlaki sygnałowe do wnętrza komórki, jak i rzęsek ruchomych umożliwiających ruch środowiska zewnętrznego względem powierzchni komórki). Zespół prowadzi również badania nad rolą modyfikacji potranslacyjnych tubuliny w reorganizacji cytoszkieletu komórek oraz w ciliogenezie i funkcjonowaniu rzęsek. Badania prowadzone są z użyciem metod biologii molekularnej, biochemii i funkcjonalnej analizy białek oraz mikroskopii konfokalnej i elektronowej.

 

Aktualna działalność badawcza:

 

  • identyfikacja i badanie funkcji nowych białek rzęskowych w komórkach orzęska Tetrahymena thermophila i orzęsionych komórkach ssaczych;
  • badanie molekularnych mechanizmów regulujących funkcjonowanie rzęsek posiadających zdolność ruchu;
  • analiza modyfikacji potranslacyjnych niemikrotubularnych tubulin
  • funkcjonalna analiza nowych białek ciałek podstawowych

 

Metody:

 

  • hodowle komórek ssaczych i orzęsków Tetrahymena
  • metody immunocytochemiczne
  • badania na poziomie ultrastrukturalnym (transmisyjna mikroskopia elektronowa)
  • metody biochemiczne, m.in. oczyszczanie białek, ko-immunoprecypitacja, pull-dow, BioID,
  • techniki biologii molekularnej

 

Wybrane publikacje

 

Joachimiak E, Jerka-Dziadosz M, Krzemień-Ojak Ł, Wacławek E, Jedynak K, Urbanska P, Brutkowski W, Sas-Nowosielska H, Fabczak H, Gaertig J, Wloga D.(2018) Multiple phosphorylation sites on γ-tubulin are essential and contribute to the biogenesis of basal bodies in Tetrahymena. J Cell Physiol.  IF 2017= 3,92

 

Urbanska P, Joachimiak E, Bazan R, Fu G, Poprzeczko M, Fabczak H, Nicastro D, Wloga D. (2018) Ciliary proteins Fap43 and Fap44 interact with each other and are essential for proper cilia and flagella beating. Cell Mol Life Sci. IF 2017 = 6,72

 

Fu G, Wang Q, Phan N, Urbanska P, Joachimiak E, Lin J, Wloga D, Nicastro D. (2018) The I1 dynein-associated tether and tether head complex is a conserved regulator of ciliary motility. Mol Biol Cell. 29(9):1048-1059. IF 2017 = 3,51

 

Wloga D, Joachimiak E, Fabczak H. (2017) Tubulin Post-Translational Modifications and Microtubule Dynamics. Int J Mol Sci. 18(10). Review. IF 2017 = 4,06

 

Wloga D, Joachimiak E, Louka P, Gaertig J.(2017) Posttranslational Modifications of Tubulin and Cilia. Cold Spring Harb Perspect Biol. 2017 Jun 1;9(6) IF 2017 = 9,25