PRACOWNIA EPILEPTOGENEZY

Kierownik: Katarzyna Łukasiuk 

 

Stopnie naukowe
2018 Prof, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego, PAN
2005 habilitacja, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego, PAN
1996 dr, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego, PAN
1989 mgr, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego

 

Research trainings:
1995 KBN/British Council British-Polish Joint Research Program Grant; Neurobiology Unit, Royal Free Hospital, London, UK
1994 Fellowship of UNESCO Global Network for Molecular and Cell Biology, Neurobiology Unit, Royal Free Hospital, London, UK
1993 Fellowship of Trans-European Mobility Scheme for University Studies TEMPUS; Institute of Biochemistry, University of Catania, Italy
1991 Fellowship of Trans-European Mobility Scheme for University Studies TEMPUS; Institute of Biochemistry, University of Catania, Italy

 

Professional employments:
2006-present Head of the Epileptogenesis Lab, Nencki Institute of Experimental Biology, Warsaw, PAS
2003-2005 Adjunct, Laboratory of Transcription Regulation, Nencki Institute of Experimental Biology, Warsaw, PAS, Poland
1996-2002 Researcher, Epilepsy Research Group, A. I. Virtanen Institute for Molecular Sciences, Kuopio, Finland
1989-1999 Tissue Culture Unit and Molecular Neurobiology Group, Nencki Institute of Experimental Biology, Warsaw, PAS

 

Honors and fellowships:
2016-2019 Secretary of the Committee for Neurobiology, Polish Academy of Sciences
2015-2018 Scientific Council of the Nencki Institute
2015-2018 Secretary of the Scientific Council of the Nencki Institute
2012-2015 Secretary of  the Committee for Neurobiology, Polish Academy of Sciences
2011-2014 Scientific Council of the Nencki Institute
2011-present Member of the editorial boards of Epilepsy Research (board member)

Zespół: Ilke Guntan (doktorantka), Małgorzata Górniak-Walas (doktorantka), Anna Gręda (doktorantka), Karolina Nizińska (doktorantka), Aleksandra Stępniak (doktorantka), Dorota Nowicka, Maciej Olszewski, Kinga Szydłowska

 

Profil naukowy pracowni i metody

 

Nasze badania koncentrują się wokół molekularnej odpowiedzi mózgu na uszkodzenie oraz zjawisk molekularnych prowadzących do rozwoju padaczki. W szczególności interesujemy się zmianami ekspresji genów wiodących do pojawienia się spontanicznych drgawek w modelach padaczki in vivo a także opracowaniem nowych strategii zapobiegających rozwojowi choroby. Kolejnym obszarem badań w naszym laboratorium jest poszukiwanie nieinwazyjnych biomarkerów epileptogenezy i padaczki, w tym miRNA i behawioru. Ponadto, pracujemy nad udoskonalaniem istniejących i tworzeniem nowych modeli zwierzęcych padaczki. Badamy również rolę macierzy zewnątrzkonórkowej i sieci perineuronalnych w eksperymentalnym modelu udaru niedokrwiennego.


Wybrane publikacje

 

Lapinlampi N, Melin E, Aronica E, Bankstahl JP, Becker A, Bernard C, Gorter JA, Gröhn O, Lipsanen A, Lukasiuk K, Löscher W, Paananen J, Ravizza T, Roncon P, Simonato M, Vezzani A, Kokaia M, Pitkänen A. Common data elements and data management: Remedy to cure underpowered preclinical studies. Epilepsy Res. 2017 Jan;129:87-90.

 

Bednarczyk J., Dębski K.J., Bot A.M., Łukasiuk K. (2016) MBD3 expression and DNA binding patterns are altered in a rat model of temporal lobe epilepsy. Sci Rep, 6: 33736. 

 

Dębski K.J., Pitkanen A., Puhakka N., Bot A.M., Khurana I., Harikrishnan K.N., Ziemann M., Kaspi A., El-Osta A., Łukasiuk K., Kobow K. (2016) Etiology matters – Genomic DNA Methylation Patterns in Three Rat Models of Acquired Epilepsy. Sci Rep, 6: 25668.

 

Miszczuk D., Dębski K.J., Tanila H., Lukasiuk K., Pitkänen A. (2016) Traumatic Brain Injury Increases the Expression of Nos1, Aβ Clearance, and Epileptogenesis in APP/PS1 Mouse Model of Alzheimer's Disease. Mol Neurobiol, 53(10): 7010-7027.

 

Pitkänen A., Roivainen R., Łukasiuk K. (2015) Development of epilepsy after ischaemic stroke. Lancet Neurol, pii: S1474-4422(15)00248-3. Bot A.M., Dębski K.J., Lukasiuk K. (2013) Alterations in miRNA levels in the dentate gyrus in epileptic rats. PLoS One, 11;8(10):e76051.