Pracownia Molekularnych Podstaw Ruchów Komórkowych

Kierownik: Maria Jolanta RĘDOWICZ

 

Pracownicy: Jolanta NOWAK, Krzysztof NIEZNAŃSKI, Hanna NIEZNAŃSKA, Paweł POMORSKI, Magdalena SOBCZAK, Dariusz STĘPKOWSKI, Emilia WOJTERA

 

Doktoranci: Iuliia PAVLYK, Małgorzata Suszek, Magdalena BANDYSZEWSKA, Tomasz ZAJKOWSKI

 

Profil badawczy:

- migracja i procesy związane z transportem wewnątrzkomórkowym cząstek i organelli - udział białek motorycznych i cytoszkieletalnych;
- heterogenność kompleksów białka prionowego oraz funkcjonalne implikacje jego oddziaływania z mikrotubulami i białkiem tau;
- plastyczność aparatu skurczu mięśni szkieletowych.
- rola sygnalizacji poprzez jony wapnia w regulacji ruchliwości komórek

 

Obecnie realizowane tematy badawcze:

- określenie udziału miozyn niekonwencjonalnych (zwłaszcza należących do rodziny VI) w migracji komórek i transporcie wewnątrzkomórkowym organelli i innych cząstek.
- badanie interakcji białka prionowego z mikrotubulami; wyjaśnienie mechanizmu translokacji białek prionowych w komórce;
- rola białka tau oraz jego fosforylacji w regulacji indukowanej przez białko prionowe oligomeryzacji tubuliny
- wpływ deprywacji argininy na organizację cytoszkieletu aktynowego, migrację i inwazyjność komórek;
- badanie funkcji receptorów nukleotydowych w komórkach nowotworowych pochodzenia glejowego
- patomechanizmy miopatii

 

Podstawowe techniki badawcze: biochemia białek, spektrofluorymetria, biologia komórkowa (w tym mikromanipulacje i obserwacje przyżyciowe komórek), pomiary wewnątrzkomórkowego stężenia jonów wapnia, biologia molekularna (klonowanie, nadekspresja genów i wyciszanie ekspresji genów metodą siRNA); mikroskopia fluorescencyjna i elektronowa.

 

 

Wybrane publikacje:

 

Nieznanska H, Dudek E, Zajkowski T, Szczesna E, Kasprzak AA, Nieznanski K. (2012) Prion protein impairs kinesin-driven transport. Biochem Biophys Res Commun 425:788-793.

 

Karolczak J., Sobczak M., Majewski Ł., Yeghiazaryan M., Jakubiec-Puka A., Ehler E., Sławińska U., Wilczyński G., Rędowicz M.J. (2013) Myosin VI in skeletal muscle: its distribution in the sarcomere, neuromuscular junction and muscle nuclei. Histochem Cell Biol 139:873-885.

 

Nieznanski K, Surewicz K, Chen S, Nieznanska H, Surewicz WK. (2014) Interaction between prion protein and Aβ amyloid fibrils revisited. ACS Chem Neurosci 5:340-345.

 

J.P. Fichna, J. Karolczak, A. Potulska-Chromik, P. Miszta, M Berdyński, A. Sikorska, S. Filipek, M.J. Rędowicz, A.M. Kamińska, C. Żekanowski (2014) Desmin gene mutations associated with myofibrillar myopathies in the Polish population. PLOS One 9(12):e115470.

 

I Pavlyk, Y Rzhepetskyy, AK Jagielski, J. Drozak, A. Wasik, G. Pereverzieva, M. Olchowik, LA. Kunz-Schughart, O Stasyk, MJ Redowicz (2015) Arginine deprivation affects glioblastoma cell adhesion, invasiveness and actin cytoskeleton organization by impairment of β-actin arginylation. Amino Acids 47, 199-212.