seminarium Zakładu Biologii Komórki-dr Urszula Florczyk

2 grudnia (wtorek) odbędzie się seminarium Zakładu Biologii Komórki, na którym dr Urszula Florczyk, stypendystka programu START FNP, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, wygłosi referat p.t.: „Rola mikroRNA-378 w rewaskularyzacji niedokrwionej tkanki. Związek z genami antyoksydacyjnymi i osteoklastogenezą", sala II piętro, godzina 14:30