Seminarium Zakładu Biologii Komórki-mgr Katarzyna Batko

15 kwietnia (wtorek) odbędzie się seminarium Zakładu Biologii Komórki, na którym mgr Katarzyna Batko, Pracownia Fizjologii Ruchów Komórkowych, wygłosi referat p.t. „Rola PhLP2 w regulacji ciliogenezy u Tetrahymena thermophila”, sala II piętro, godzina 14:30.