Seminarium Zakładu Biologii Komórki-mgr Piotr Przanowski

18 października (wtorek) odbędzie się seminarium Zakładu Biologii Komórki, na którym mgr Piotr Przanowski, Pracownia Regulacji Transkrypcji, wygłosi referat p.t.: „Wykorzystanie metod wielkoskalowych do identyfikacji nowych genów kluczowych dla regulacji stanu zapalnego i nowotworzenia”, sala II piętro, godzina 14:30