Aktualne ogłoszenia

Informacje o rozstrzygnięciach konkursów

W dniu 6 grudnia 2019 roku Rada Naukowa uzyskała informację od Dyrektora Instytutu o rozstrzygniętych konkursach na liderów grup: 

- w ramach projektu Dioscuri, na stanowisku adiunkta zatrudniono dr Aleksandrę Pękowską;

- w ramach projektu Dioscuri, na stanowisku adiunkta zatrudniono dr. Grzegorza Sumarę;

- w ramach BrainCity na stanowisku adiunkta zatrudniono dr. Gianfilippo Coppolę;

- w ramach BrainCity na stanowisku adiunkta zatrudniono dr. Aliego Jawaida.

 

W dniu 12 kwietnia 2019 roku Rada Naukowa pozytywnie zaopiniowała wniosek Dyrektora Instytutu o zatrudnienie dra Michała Boli na stanowisko adiunkta w Pracowni Obrazowania Mózgu.

 

W dniu 7 grudnia 2018 roku Rada Naukowa pozytywnie zaopiniowała wniosek Dyrektora Instytutu o zatrudnienie dra Marka Wypycha na stanowisko adiunkta w Pracowni Obrazowania Mózgu.

W dniu 7 grudnia 2018 roku Rada Naukowa pozytywnie zaopiniowała wniosek Dyrektora Instytutu o zatrudnienie dr hab. Anity Cybulskiej-Kłosowicz na stanowisko adiunkta w Pracowni Neuroplastyczności.

W dniu 29 czerwca 2018 roku Rada Naukowa pozytywnie zaopiniowała wniosek Dyrektora Instytutu o zatrudnienie prof. dr hab. Urszula Wojdy na stanowisko profesora zwyczajnego w Pracowni Badań Przedklinicznych o Podwyższonym Standardzie.

W dniu 29 czerwca 2018 roku Rada Naukowa pozytywnie zaopiniowała wniosek Dyrektora Instytutu o zatrudnienie dr Agnieszki Łukomskiej na stanowisko asystenta w Pracowni Neuroplastyczności.

W dniu 1 grudnia 2017 roku Rada Naukowa pozytywnie zaopiniowała wniosek Dyrektora Instytutu o zatrudnienie dr hab. Doroty Włogi na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Pracowni Cytoszkieletu i Biologii Rzęsek.

W dniu 1 grudnia 2017 roku Rada Naukowa pozytywnie zaopiniowała wniosek Dyrektora Instytutu o zatrudnienie dr hab. Marka Hunta na stanowisko adiunkta w Pracowni Neuroinformatyki.

W dniu 29 września 2017 roku Rada Naukowa pozytywnie zaopiniowała wniosek Dyrektora Instytutu o zatrudnienie dr hab. Joanny Dzwonek na stanowisko adiunkta w Pracowni Neuromorfologii Molekularnej i Systemowej. 

 

W dniu 23 czerwca 2017 roku Rada Naukowa pozytywnie zaopiniowała wniosek Dyrektora Instytutu o zatrudnienie dra Sodikdiona Kodirova na stanowisko adiunkta w Pracowni Neurobiologii Emocji

 

W dniu 24 lutego 2017 roku Rada Naukowa pozytywnie zaopiniowała wniosek Dyrektora Instytutu o zatrudnienie dra Tytusa Bernasia na stanowisko adiunkta w Pracowni Obrazowania Struktury i Funkcji Tkankowych.


W dniu 24 lutego 2017 roku Rada Naukowa pozytywnie zaopiniowała wniosek Dyrektora Instytutu o zatrudnienie dra Błażeja Ruszczyckiego na stanowisko adiunkta w Pracowni Obrazowania Struktury i Funkcji Tkankowych.


W dniu 24 lutego 2017 roku Rada Naukowa pozytywnie zaopiniowała wniosek Dyrektora Instytutu o zatrudnienie dr Adriany Magalskiej na stanowisko adiunkta w Pracowni Neuromorfologii Molekularnej i Systemowej.


W dniu 24 lutego 2017 roku Rada Naukowa pozytywnie zaopiniowała wniosek Dyrektora Instytutu o zatrudnienie dra Tytusa Bernasia na stanowisko adiunkta w Pracowni Obrazowania Struktury i Funkcji Tkankowych.


W dniu 24 lutego 2017 roku Rada Naukowa pozytywnie zaopiniowała wniosek Dyrektora Instytutu o zatrudnienie dra Witolda Konopkę na stanowisko adiunkta w Pracowni Modeli Zwierzęcych.


W dniu 24 lutego 2017 roku Rada Naukowa pozytywnie zaopiniowała wniosek Dyrektora Instytutu o zatrudnienie dr hab. Pawła Dobrzynia  na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Pracowni Molekularnej Biochemii Medycznej.

 

W dniu 30 września 2016 roku Rada Naukowa pozytywnie zaopiniowała wniosek Dyrektora Instytutu o zatrudnienie dr Justyny Janikiewicz na stanowisko adiunkta w Pracowni Sygnałów Komórkowych i Zaburzeń Metabolicznych.


W dniu 30 września 2016 roku Rada Naukowa pozytywnie zaopiniowała wniosek Dyrektora Instytutu o zatrudnienie dr Moniki Bijaty na stanowisko adiunkta w Pracowni Biofizyki Komórki.


W dniu 30 września 2016 roku Rada Naukowa pozytywnie zaopiniowała wniosek Dyrektora Instytutu o zatrudnienie dr hab. Katarzyny Kality-Bykowskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Pracowni Neurobiologii.

 

W dniu 26 lutego 2016 roku Rada Naukowa pozytywnie zaopiniowała wniosek Dyrektora o zatrudnienie dr hab. Grzegorza Wilczyńskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Pracowni Neuromorfologii Molekularnej i Komórkowej.
 

W dniu 26 lutego 2016 roku Rada Naukowa pozytywnie zaopiniowała wniosek Dyrektora Instytutu o zatrudnienie dr Michała Boli na stanowisko adiunkta w Pracowni Obrazowania Mózgu.
 

W dniu 26 lutego 2016 roku Rada Naukowa pozytywnie zaopiniowała wniosek Dyrektora Instytutu o zatrudnienie dr Tytusa Bernasia na stanowisko adiunkta w Pracowni Obrazowania Struktury i Funkcji Tkankowych.
  

W dniu 26 lutego 2016 roku Rada Naukowa pozytywnie zaopiniowała wniosek Dyrektora Instytutu o zatrudnienie dr Bartosza Wojtasia na stanowisko asystenta w Pracowni Neurobiologii Molekularnej.

 

W dniu 11 grudnia 2015 roku Rada Naukowa pozytywnie zaopiniowała wniosek Dyrektora Instytutu o zatrudnienie dr Marty Maleszewskiej-Bobińskiej na stanowisko adiunkta w Pracowni Neurobiologii Molekularnej.
 

W dniu 2 października 2015 roku Rada Naukowa pozytywnie zaopiniowała wniosek Dyrektora Instytutu o zatrudnienie dr Ewy Joachimiak na stanowisko adiunkta w Pracowni Cytoszkieletu i Biologii Rzęsek.

 

W dniu 26 czerwca 2015 roku Rada Naukowa pozytywnie zaopiniowała wniosek Dyrektora Instytutu o zatrudnienie dr Tytusa Bernasia na stanowisko adiunkta w Pracowni Obrazowania Struktury i Funkcji Tkankowych.
 

W dniu 26 czerwca 2015 roku Rada Naukowa pozytywnie zaopiniowała wniosek Dyrektora Instytutu o zatrudnienie dr Marka Wypycha na stanowisko adiunkta w Pracowni Obrazowania Mózgu.

 

W dniu 24 kwietnia 2015 roku Rada Naukowa pozytywnie zaopiniowała wniosek Dyrektora Instytutu o zatrudnienie dr Weroniki Dębowskiej na stanowisko asystenta w Pracowni Neuroplastyczności.

 

W dniu 24 kwietnia 2015 roku Rada Naukowa pozytywnie zaopiniowała wniosek Dyrektora Instytutu o zatrudnienie dra Mayanka Chaturvedi na stanowisko asystenta w Pracowni Neurobiologii.

 

W dniu 24 kwietnia 2015 roku Rada Naukowa pozytywnie zaopiniowała wniosek Dyrektora Instytutu o zatrudnienie dr Łucji Krzemień-Ojak na stanowisko asystenta w Pracowni Fizjologii Ruchów Komórkowych.

 

W dniu 24 kwietnia 2015 roku Rada Naukowa pozytywnie zaopiniowała wniosek Dyrektora Instytutu o zatrudnienie dr hab. Magdaleny Dziembowskiej na stanowisko adiunkta w Pracowni Neurobiologii.

 

W dniu 26 września 2014 roku Rada Naukowa przyjęła do wiadomości zatrudnienie dr. hab. Michała Dąbrowskiego na stanowisko Kierownika Pracowni Bioinformatyki.

 

W dniu 26 września 2014 roku Rada Naukowa poparła przeniesienie dr. hab. Jakuba Włodarczyka na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Pracowni Biofizyki Komórki.

 

W dniu 26 września 2014 roku Rada Naukowa poparła zatrudnienie dr. Rafała Czajkowskiego na stanowisko adiunkta do Pracowni Modeli Zwierzęcych.

 

W dniu 26 września 2014 roku Rada Naukowa poparła zatrudnienie dr Katarzyny Jednoróg na stanowisko adiunkta do Pracowni Psychofizjologii.

 

W dniu 27 czerwca 2014 roku Rada Naukowa poparła zatrudnienie dr hab. Iwony Szatkowskiej na stanowisko adiunkta do Pracowni Psychofizjologii.

 

W dniu 27 czerwca 2014 roku Rada Naukowa poparła zatrudnienie dr Jędrzeja Szymańskiego na stanowisko adiunkta do Pracowni Bioenergetyki Błon Biologicznych.